2021 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » 2021 Kunnanvaltuuston pykälähakemisto

KVALT 18.2.2021

 

3 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopisteiden toteutuminen 2020 ja painopisteet 2021

4 § Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n esitys kuntarahoitusosuudeksi Leader-toimintaan ohjelmakaudella 2021-2027

 

KVALT 29.4.2021

 

7 § Hulevesien hallinta asemakaava-alueella -hulevesimääräys

8 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksan hyväksyminen

9 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2020 tilinpäätöksessä

10 § Keskustan alueen asemakaavamuutokset

11 § Virastotalon investointien lisämäärärahahakemus

12 § Hoivaosaston muutostyön ja laajennuksen pääsuunnitelmien hyväksyminen

 

KVALT 26.5.2021

 

15 § Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

16 § Vuoden 2020 tilinpäätäs

17 § Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta

18 § Hyvinvointikertomus

19 § Tammi-maaliskuun 2021 osavuosiraportti

 

KVALT 9.8.2021

 

22 § Valtuutetut ja varavaltuutetut 2021-2025

23 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen

24 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen

25 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen

26 § Kunnanhallituksen valitseminen

27 § Tarkastuslautakunnan valitseminen

28 § Keskusvaalilautakunnan valitseminen

29 § Perusturvalautakunnan valitseminen

30 § Sivistyslautakunnan valitseminen

31  § Hyvinvointilautakunnan valitseminen

32 § Teknisen lautakunnan valitseminen

33 § Ympäristölautakunnan valitseminen

34 § Kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien toimielimiin sekä             maakuntapäiville 

35 § Kunnan edustajien valitseminen muihin toimielimiin 

36 § Valtuustoryhmien järjestäytyminen

37 § Hallintosäännön muuttaminen 

 

Kvalt 9.9.2021

40 § Kunnan edustajien valitseminen muihin toimielimiin

41 § Vaalikelpoisuuden menettäminen

42 § Tammi-kesäkuun 2021 osavuosiraportti

 

Kvalt 11.11.2021

45 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteistoimintajaoston jäsenen valitseminen

46 § Hyvinvointilautakunnan varajäsenen valitseminen

47 § Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnan vaali

48 § Toimenpiteet arvointikertomuksen 2020 johdosta

49 § Kaavamuutoksen hinnoittelu

50 § Lapinmäen asemakaavan kunnallistekniikka U1.0 valmistuminen ja talousarviomuutos

51 § Lisämäärärahat talousarvioon 2021 sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon tehtäväalueille

52 § Peippostentie Tervajoen rumpu

53 § Vesihuoltolaitoksen taksan korotus

54 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022

55 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022

56 § Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunitelma vuosille 2022-2024

 

KVALT 13.12.2021

59 § Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

60 § Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n lainan takaus

61 § Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

62 § Osavuosiraportti tammi-syyskuu 2021

63 § Avustushakemus sillan rakennuskustannuksiin