Palveluseteli

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Hakeminen ja hoitomaksut » Palveluseteli

Palveluseteli

Vaihtoehto kunnalliselle varhaiskasvatukselle

Vaihtoehtona kunnalliselle varhaiskasvatukselle ovat lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki. Lisäksi voi hakea palvelusetelillä päivähoitoon.

 

Varhaiskasvatuksen palveluseteli

Palveluseteli voidaan myöntää Isonkyrön kunnassa asuvan lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi.

 

Perhe ei voi saada palvelusetelin kanssa samanaikaisesti kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Perheen tulee irtisanoa Kelan maksama kotihoidon- tai yksityisen hoidon tuki, kun he siirtyvät palveluseteliasiakkaiksi.

 

Sääntökirja

Palvelusetelin sääntökirja on laadittu Isonkyrön kunnan, palveluntuottajan ja asiakkaan ohjeeksi varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmään.

Sääntökirjassa määritellään mm.

– palveluntuottamisen lainsäädäntöön liittyviä asioita.

– palveluseteliasiakkuus

– palvelusetelin arvon määräytyminen

– palvelun sisältö ja laadunhallinta

– palveluntuottajan ja kunnan velvoitteet

– sääntökirjan noudattamisen valvonta

– ne edellytykset, jolla palvelun tuottaja voidaan hyväksyä palvelusetelin piiriin.

 

Palvelusetelin hakeminen

Palveluseteliä haetaan kunnan eDaisyn kautta vahvalla tunnistautumisella, kun  perhe on saanut varmistuksen saamastaan varhaiskasvatuspaikasta yksityisessä päiväkodissa. Jokaiselle lapselle täytetään oma palvelusetelihakemus.


- Asiakas hakee varhaiskasvatuspaikkaa haluamaltaan yksityiseltä palvelusetelituottajalta.
- Asiakas tekee palvelusetelihakemuksen.
Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta palvelusetelihakemuksella. Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa.
- Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti
- Kunta tekee palvelusetelistä päätöksen.

 

Palvelusetelin arvon määräytyminen

Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palvelusetelin arvo perustuu sivistyslautakunnan tekemään päätökseen palvelusetelin enimmäisarvosta sekä palvelun tuottajan hintaan ja kunnalliseen päivähoitomaksuun. Palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään perheen tuloihin ja hoidon tarpeeseen perustuva kunnallisen varhaiskasvatusmaksun suuruus, josta syntyy asiakaskohtainen palvelusetelin arvo. Perhe maksaa varhaiskasvatusmaksun suuruisen osuuden palveluntuottajalle omavastuuosuutena.

 

Palvelusetelin enimmäisarvot ovat  1.3.2023 alkaen (Sivistyslautakunta 21.2.2023 § 12):

 

Päiväkotihoito
– alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin enimmäisarvo on 1274 €/kokopäivähoitopaikka/lapsi/kk.
– yli 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin enimmäisarvo on 1040 €/kokopäivähoitopaikka/lapsi/kk.
Kolme vuotta täyttävästä lapsesta maksetaan syntymäpäivää seuraavasta kuukaudesta alkaen 3-6 -vuotiaan palvelusetelin arvo.

 

 

Pilke liikuntapäiväkoti Loikka

Pilke liikuntapäiväkoti Loikka toimii osoitteessa Piiloluolantie 4. Päiväkoti tarjoaa laadukasta ja lapsilähtöistä varhaiskasvatusta lämminhenkisessä päiväkodissa, jossa on 76 päivähoitopaikkaa  0-5-vuotiaille lapsille. Pilke Loikka on liikuntapainotteinen päiväkoti, jonka tavoitteena on liikunnan riemun ja liikunnallisen elämäntavan löytäminen. Liikuntapainotteisuus toteutuu päiväkodin arjessa esimerkiksi retkeilynä, päivittäisinä pihaleikkeinä, viikoittaisina liikunnallisina musiikkihetkinä ja ohjattuina liikuntatuokioina. Kokeilemme myös monipuolisesti erilaisia liikuntalajeja esimerkiksi uintia, nassikkapainia ja pyöräilyä.