Hankkeet

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Tietoa varhaiskasvatuksesta » Hankkeet

Ylös, ulos, liikkumaan -hanke

 

Yksi keskeinen tavoite on edistää Isonkyrön kunnan Liikkuvat – kokonaisuutta ottaen huomioon erityisesti perheet ja lisätä
perheiden arkiliikkumista helpoilla ja halvoilla toiminnoilla.

 

Liikennepuisto on ollut jo useamman vuoden lasten ja perheiden kohtaamispaikka. Sitä halutaan jatkossakin ylläpitää ja
monipuolistaa sen välineistöä sekä järjestää sen yhteyteen  matalan kynnyksen ilmaisia tapahtumia.

Valssi -varhaiskasvatuksen sähköinen laadunarviointijärjestelmä

 

Valssi on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kehittämä digitaalinen laadunarviointijärjestelmä. 

Sen avulla kuntaan saadaan yhtenäistä ja luotettavaa tietoa varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi.

Valssin arviointityökaluilla arvioidaan lapsen kohtaamaa varhaiskasvatuksen laatua sekä henkilöstön hyvinvointia. Samalla Valssi vahvistaa henkilöstön itsearviointiosaamista ja tietoisuutta laatutekijöistä.   

 

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen

 

Hanke mahdollisti kahden suuren älytaulun hankkimisen Villimetsän ja Pikkutervakon päiväkoteihin. Henkilöstöä koulutetaan ja lapset pääsevät harjoittelemaan digitaitoja.

 

Isonkyrön paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma (2023) velvoittaa kasvattajia käyttämään digilaitteita osana kasvatusta ja opetusta. Kasvattajat auttavat lasta ymmärtämään tiedon tuottamisen ja etsimisen taitoja sekä kriittistä suhtautumista median maailmaa. Laitteita ei käytetä yksin, vaan käyttö tapahtuu kasvattajien kanssa yhdessä suunnitellusti.