Hankkeet

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Tietoa varhaiskasvatuksesta » Hankkeet

Laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §). Arvioinnin säädöspohjaiset tarkoitukset korostavat lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä.

 

Hankkeen tavoitteena on luoda kuntaan varhaiskasvatukseen työkaluja, joilla varhaiskasvatuksen toimintaa arvoidaan.

Esimerkkejä arviointimenetelmistä;

-huoltajille suunnatut       tyytyväisyyskyselyt

-henkilöstön itsearviointi

-lasten osallisuus

-vasu-keskustelut

-Kehittävä palaute-menetelmä

 

 

Tulosten avulla  löydetään vahvuudet ja kehittämistarpeet.

 

Varhaiskasvatuksen hankekoordinaattorina toimii Tytti Leppänen p. 050-309 6662

Varhaiskasvatuksen perheohjaus

Perheohjaus on ennaltaehkäisevä ja lyhytaikainen maksuton matalankynnyksen palvelu, johon ei tarvitse lähetettä eikä siitä tehdä kirjauksia asiakastietoihin.

 

 

 

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja on osa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja hän käy lapsiryhmissä tarpeen mukaan.

 

Varhaiskasvatuksen perheohjaus pohjautuu avoimuudelle, rehellisyydelle ja luottamuksellisuudelle. Perheohjaaja voi tarvittaessa olla mukana myös neuvolan tapaamisissa tai kotikäynneillä.

 

Varhaiskasvatuksen perheohjaajana toimii Ida Antila ja hänet tavoittaa puh. 050- 408 1249.

Valssi 

Valssi on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kehittämä digitaalinen laadunarviointijärjestelmä. 

Sen avulla kuntaan saadaan yhtenäistä ja luotettavaa tietoa varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi.  Lisätietoa hankekoordinaattori Tytti Leppäseltä p. 050- 309 6662