Hankkeet

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Tietoa varhaiskasvatuksesta » Hankkeet

Laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittäminen

 

Varhaiskasvatuksen arviointi on lakisääteinen tehtävä (varhaiskasvatuslaki 540/2018, 24 §). Arvioinnin säädöspohjaiset tarkoitukset korostavat lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin edellytyksiä.

 

Hankkeen tavoitteena on luoda kuntaan varhaiskasvatukseen työkaluja, joilla varhaiskasvatuksen toimintaa arvoidaan.

Esimerkkejä arviointimenetelmistä;

-huoltajille suunnatut  tyytyväisyyskyselyt

-henkilöstön itsearviointi

-lasten osallisuus

-vasu-keskustelut

-Kehittävä palaute-menetelmä

Tulosten avulla  löydetään vahvuudet ja kehittämistarpeet.

 

 

Valssi -varhaiskasvatuksen sähköinen laadunarviointijärjestelmä

 

Valssi on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kehittämä digitaalinen laadunarviointijärjestelmä. 

Sen avulla kuntaan saadaan yhtenäistä ja luotettavaa tietoa varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi.

Valssin arviointityökaluilla arvioidaan lapsen kohtaamaa varhaiskasvatuksen laatua sekä henkilöstön hyvinvointia. Samalla Valssi vahvistaa henkilöstön itsearviointiosaamista ja tietoisuutta laatutekijöistä.   

 

Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen

 

Hanke mahdollisti kahden suuren älytaulun hankkimisen Villimetsän ja Pikkutervakon päiväkoteihin. Henkilöstöä koulutetaan ja lapset pääsevät harjoittelemaan digitaitoja.

 

Isonkyrön paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma (2023) velvoittaa kasvattajia käyttämään digilaitteita osana kasvatusta ja opetusta. Kasvattajat auttavat lasta ymmärtämään tiedon tuottamisen ja etsimisen taitoja sekä kriittistä suhtautumista median maailmaa. Laitteita ei käytetä yksin, vaan käyttö tapahtuu kasvattajien kanssa yhdessä suunnitellusti.