Koulun ja kodin yhteystyö

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Koulun ja kodin yhteystyö

Koulun ja kodin yhteystyö

Kodin ja koulun yhteistyössä korostuu yksilöllinen toimintatapa kunkin oppilaan huoltajan kanssa. Yhteistyömuodot vaihtelevat oppilasryhmittäin huomioon ottaen kunkin opettajan käytänteet ja huoltajalle sopivimmat yhteistyömuodot.

 

Yhteistyömuotoja ovat luokka-asteesta riippuen esimerkiksi vanhempainillat, vanhempainvartit, HOJKS- ja oppimissuunnitelmapalaverit, reissuvihon käyttö, puhelin- ja sähköpostikeskustelut, yhteistyöväline WILMA, nivelvaiheiden palaverit, jatko-opintojen suunnittelu sekä erilaiset juhlat ja toimintapäivät.