Koulun ja kodin yhteystyö

Kodin ja koulun yhteistyössä korostuu yksilöllinen toimintatapa kunkin oppilaan huoltajan kanssa. Yhteistyömuodot vaihtelevat oppilasryhmittäin huomioon ottaen kunkin opettajan käytänteet ja huoltajalle sopivimmat yhteistyömuodot.

Yhteistyömuotoja ovat luokka-asteesta riippuen esimerkiksi vanhempainillat, vanhempainvartit, HOJKS- ja oppimissuunnitelmapalaverit, reissuvihon käyttö, puhelin- ja sähköpostikeskus-telut, yhteistyöväline WILMA, nivelvaiheiden palaverit, jatko-opintojen suunnittelu sekä erilaiset juhlat ja toimintapäivät.