Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

 

Varhaiskasvatussunnitelma

 

Tarjoaa:

 

- perheille heidän tarpeitaan vastaavaa varhaiskasvatusta vaihtoehtoisista hoitomuodoista sinä aikana, jona perheen tarve sitä edellyttää

- perheille tukea lasten kasvatustehtävässä

- lasten persoonallisuuden tasapainoisen kehityksen edistämistä,  lähtökohtana tieto asiakkaan tarpeista.

 

Arvot;

 

- lapsen oikeudet ja lapsen etu, lapsuuden itseisarvo

- tasa-arvo, suvaitsevaisuus, turvallisuus, ammattitaito

- Innovatiivisuus, myönteisyys

- lapsi- ja perhelähtöisyys, lapsen osallisuus

 

 

Varhaikasvatuksessa kasvattajien tehtävänä on ohjata, tukea, toteuttaa, kehittää, edistää ja yhdenmukaistaa lasten kasvua ja oppimista.

 

Elämää suurempi varhaiskasvatus instagramissa