Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus

Tervetuloa

Varhaiskasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito
muodostavat eheän kokonaisuuden. Ne painottuvat eri tavoin eri-ikäisten lasten toiminnassa sekä varhaiskasvatuksen eri toimintamuodoissa.

 

Tervetuloa-esitteessä (PDF) lisätietoja

Lapsella oikeus hyvään päivään

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta. Se on suunnitelmallista ja tavoitteellista, ja siinä painottuu erityisesti pedagogiikka eli kasvatus ja opetus. 

 

Varhaiskasvatuksella on monia tehtäviä. Se tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhdessä lapsen, huoltajien sekä monialaisen yhteistyöverkoston kanssa. Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä edistää lasten yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjäytymistä.