Kuula-opisto

Varhaiskasvatus ja koulutus » Muu koulutus » Kuula-opisto

Kuula -opisto

Kuula-opisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin sekä niihin liittyvien taidemuotojen opetusta.

 

Kuula-opiston musiikin opetuksen sivutoimipiste sijaitsee Isossakyrössä. Oppilaitoksen päätoimipaikka on Vaasassa (Laivakatu 16) ja Isonkyrön lisäksi sivutoimipiste on myös Laihialla.

 

Kuula-opiston opetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetusta, joka on tasolta toiselle etenevää, päättötodistuksiin tähtäävää opiskelua. Opetussuunnitelmien pohjat tulevat Opetushallitukselta ja valtio rahoittaa valtionosuusjärjestelmällään 57 % opetuksen kustannuksista. 43 prosenttia jää siten kuntien ja oppilailta perittävien lukukausimaksujen kustannettavaksi.

 

Isossakyrössä on n. 30 oppilaspaikan kiintiö. Oppilaat saavat Isonkyrön ylä- ja alakoulun tiloissa opetusta harmonikan-, poikkihuilun-, pianon- ja viulunopetuksessa. Näiden lisäksi Isoonkyröön järjestetään opetussuunnitelmaan kuuluva musiikin perusteiden opetus. Opetuspäivinä Kuula-opiston opettajat siirtyvät opettamaan Isoonkyröön. Jos joku oppilas on kiinnostunut jostain muusta kuin yllämainituista soittimista, tulee hänen kulkea oppitunneilla Vaasassa.

 

Musiikkiopisto järjestää säännöllisesti oppilaskonsertteja Isossakyrössä lukuvuoden aikana, joihin jokaisella halukkaalla on oikeus tulla virkistäytymään ja kuuntelemaan musiikkiesityksiä ilman sisäänpääsymaksua.