Päiväkoti Pikkutervakko

Varhaiskasvatus ja koulutus » Varhaiskasvatus » Varhaiskasvatusyksiköt » Päiväkoti Pikkutervakko

Päiväkoti Pikkutervakko

Päiväkoti Pikkutervakko sijaitsee Kylkkälän alakoulun kanssa samassa kiinteistössä, peltojen keskellä, valtatien vieressä, hyvien kulkuyhteyksien läheisyydessä. Pikkutervakossa on kaksi erillistä ryhmää;

·        Metsätähdet 0–3 vuotiaat 

·        Sinikellot 3–5 vuotiaat.

Päiväkoti on auki klo 6.00–17.00 välisenä aikana.

 

Pikkutervakon päiväkoti tarjoaa monipuolista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Päiväkodissamme jaetaan arjen ilot ja surut, turvallisuus sekä toimiva arki, lasten ja perheiden erilaiset tarpeet huomioiden. Painotusalueitamme ovat lapsen kielen kehityksen tukeminen ja vuorovaikutustaidot, joita lapsi harjoittelee yhdessä muiden lasten kanssa aikuisen tukemana. Pidämme tärkeänä osallisuutta, toiminnallisuutta ja yhteistyötä vanhempien kanssa.

 

Päiväkodissamme on lämmin ja lasta arvostava ilmapiiri, jossa kohdatuksi tuleminen ja välittäminen ovat keskeisellä sijalla. Pidämme tärkeänä myös sitä, että lapsella on mahdollisuus kokea osallisuutta, onnistumisen elämyksiä ja oppimisen iloa. Haluamme tukea lapsen tunne- ja vuorovaikutustaitoja, sekä luoda runsaasti tilaa leikille ja liikkumiselle.

 

Lapseen suhtaudutaan täällä lämmöllä, häntä sellaisenaan arvostaen. Aikuinen on aidosti läsnä. Hän pysähtyy kuuntelemaan lasta ja auttaman tarvittaessa. Lapselle suodaan onnistumisen helmiä, annetaan aikaa yrittää ja oivaltaa. Lasta pidetään sylissä, kehutaan ja kannustetaan, sekä ohjataan oikean ja väärän erottamisessa ja toisen huomioimisessa. Leikillä on tärkeä merkitys.

 

Päiväkotimme arki muodostuu siis toiminnasta, jossa huomioidaan lapsen yksilöllisyys, kiinnostuksen kohteet ja tuen tarpeet. Pienryhmätoiminta tarjoaa lapsen kasvulle, oppimiselle ja leikille kiireettömän ja turvallisen ympäristön sekä hyvän arjen.

 

Pikkutervakko instagramissa