2021 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » 2021 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall 11.1.2021

 

3 § Kunnanvaltuuston 17.12.2020 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
4 § Vuoden 2021 tonttikampanja

5 § Kunnanhallituksen kokousajat ja alustavat kokouspäivät vuonna 2021

6 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2021

7 § Määrärahojen jakaminen tulosyksikölle

8 § Hulevesien hallinta asemakaava-alueella -hulevesimääräys

9 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/painopisteiden toteutuminen 2020 ja painopisteet 2021

10 § Pohjankyröntalon peruskorjauksen tarvekartoitus/työryhmän perustaminen

11 § Yhyres-kehittämisyhdistys ry:n esitys kuntarahoitusosuudeksi Leader-toimintaan ohjelmakaudella 2021-2027

12 § Ilmoitusasiat

13 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 1.2.2021

 

16 § Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen
17 § Täyttölupa/Lähihoitajan toimi
18 § Täyttölupa/Siivoojan toimi

19 § Täyttölupa/Opettajien virat

20 § Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

21 § Ilmoitusasiat

22 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 22.2.2021

 

25 § Isokyröläisten nuorten palkkaaminen kesätöihin

26 § Lausunto Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta

27 § Täyttölupa/Sosiaalityöntekijän virka

28 § Seinäjoen Keskuspesulan Oy:n osakkeen ostaminen

29 § Vesihuoltolaitoksen kriisivalmiuden kehittäminen

30 § Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n kiinteistön huoltajan siirtyminen Isonkyrön kunnan työntekijäksi

31 § Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen ajankohtaiskatsaus

32 § Voimaa vanhuuteen -kuntahaku

33 § Ilmoitusasiat

34 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 15.3.2021

 

37 § Kunnanvaltuuston 18.2.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

38 § Täyttölupa/Lähihoitajan toimi

39 § Welcome2EP-hankkeeseen ja hankkeen rahoitukseen osallistuminen

40 § Hoivaosaston muutostyö ja laajennus, pääsuunnitelmat

41 § Esitysten tekeminen kunniamerkeistä

42 § Täyttöluvat/koulunkäynninohjaaja ja nuorisokuraattori

43 § Ilmoitusasiat

44 § Pöytäkirjojen ja viranahaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 29.3.2021

 

47 § Hulevesien hallinta asemakaava-alueella - hulevesimääräys

48 § Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

49 § Täyttölupa/sosiaaliohjaajan virka

50 § Kuntavaalien ennakkoäänestyksen järjestäminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä ulkomainonta

51 § Talousarviopoikkeamat vuoden 2020 tilinpäätöksessä

52 § Vuoden 2020 tilinpäätös

53 § Ilmoitusasiat

 

Khall 19.4.2021

 

57 § Keskustan alueen asemakaavamuutokset

58 § Virastotalon investointien lisämäärärahahakemus

59 § Katuverkoston peruskorjauksen ja hulevesiverkoston rakentaminen viisivuotissuunnitelmaan

60 § Hoivaosaston muutostyö ja laajennus, pääsuunnitelmat

61 § Koulukeskuksen piha-alueiden kehittäminen

62 § Vapautusanomus kiinteistöverosta - Isonkyrön Helluntaiseurakunta

63 § Ilmoitusasiat

64 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 3.5.2021

 

67 § Sivistyksen palvelualueen ajankohtaiset asiat

68 § Täyttölupa/Kotitalouden lehtorin virka

69 § Vaalitoimikunnan valitseminen

70 § Vaalilautakuntie valitseminen

71 § Pohjankyrön talon peruskorjauksen tarvekartoitustyöryhmän loppuraportti

72 § Ilmoitusasiat

73 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 17.5.2021

 

76 § Kauppakirjan hyväksyminen

77 § Valtuustoaloitteet ja kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta

78 § Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen / Isonkyrön Asuntovuokraus Oy

79 § Kahden ruokapalvelutyöntekijän toimen muuttaminen ruokapalveluvastavien toimiksi ja toimien täyttölupa

80 § Hyvinvointikertomus

81 § Yleishallinnon ja talouden osavuosiraportti 1-3/2021 ja toimenpiteet sen johdosta

82 § Tammi-maaliskuun 2021 osavuosiraportti

83 § Ilmoitusasiat

84 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 7.6.2021

 

87 § Kauppakirjan hyväksyminen

88 § Kunnanvaltuuston 29.4.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

89 § Kunnanvaltuuston 26.5.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

90 § Koulukeskuksen johtamisjärjestelmän kehittäminen

91 § Hallintosäännön muuttaminen

92 § Ryhmäavustajan toimen muuttaminen varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimeksi

93 § Isonkyrön Kotiseutuelokuvat ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

94 § Pömpelin Metsästäjät ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

95 § Koulukeskuksen pihan-alueiden kehittäminen

96 § Kunnanjohtajan vuosiloman vahvistaminen

97 § Ilmoitusasiat

98 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

99 § Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta

 

Khall 21.6.2021

 

102 § Toimenpiteet arviointikertomuksen johdosta

103 § Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2024 laadintaohjeet

104 § Kaavoituskatsaus sekä kaavoitusohjelma vuosille 2021 - 2023

105 § Hallintosäännön muuttaminen

106 § Koulukeskuksen piha-alueiden kehittäminen

107 § Nuorisovaltuuston nimeäminen

108 § Vesilaitoksen hoitajan nimikkeen ja toimen täyttölupa

109 § Osa-aikaisen vapaa-aikaohjaajan tiomen perustaminen ja täyttölupa

110 § Isonkyrön kunnan asianhallintajärjestelmän ja uuden tehtäväluokituksen käyttöönotto sekä ABC-pohjaisen arkiston päättäminen

111 § Ilmoitusasiat

112 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 29.6.2021

 

115 § Ab Stormossen Oy:n osakassopimus

116 § Valtuutetut ja varavaltuutetut 2021 - 2025

117 § Kunnanvaltuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen

118 § Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen

119 § Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valitseminen

120 § Kunnanhallituksen valitseminen

121 § Tarkastuslautakunnan valitseminen

122 § Keskusvaalilautakunnan valitseminen

123 § Perusturvalautakunnan valitseminen

124 § Sivistyslautakunnan valitseminen

125 § Hyvinvointilautakunnan valitseminen

126 § Teknisen lautakunnan valitseminen

127 § Ympäristölautakunnan valitseminen

128 § Kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien toimielimiin sekä maakuntapäiville

129 § Kunnan edustajien valitseminen muihin toimielimiin

130 § Valtuustoryhmien järjestäytyminen

131 § Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos- ja laajennustöiden hankinta

132 § Hallintosäännön muuttaminen

133 § Ilmoitusasiat

134 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 16.8.2021

137 § Pöytäkirjojen nähtävänpito ja pöytäkirjanpitäjän määrääminen

138 § Kunnanvaltuuston 9.8.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

139 §Kunnanhallituksen kokoonpano

140 § Kunnanhallituksen kokousajat kunnanhallituksen toimikaudella 2021-2023

141 § Otto-oikeuden käyttämättä jättäminen

142 § Kunnanhallituksen edustajien ja varaedustajien määrääminen lautakuntiin toimikaudeksi 2021-2023

143 § Elinkeino- ja kaavoitusjaoston valitseminen

144 § Henkilöjaoston valitseminen

145 § Vammaisneuvoston valitseminen

146 § Vanhusneuvoston valitseminen

147 § Kunnan edustajan valitseminen Vaasan vaalipiiriin kuntapäiville

148 § Kauppakirjan hyväksyminen

149 § Orismala Seura Oy:n anomus väliaikaisrahoituksesta

150 § Vainion Vesat ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

151 § Napuen kyläyhdistys ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

152 § Seinäjoen Keskuspesulan Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

153 § Kuntarahan käyttäminen siirtymäkaudella

154 § Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022-2024

155 § Kylkkälän kylätalon vuokrasopimuksen muuttaminen

156 § Aluehistorian ja kulttuuriperinnön professuurin rahoittaminen

157 § Ilmoitusasiat

158 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 30.8.2021

161 § Vaalikelpoisuuden menettäminen

162 § Pohjanmaan Pelastusalan liitto ry:n jäsenyyden päättäminen

163 § Kunnan edustajien valitseminen yhdistysten ja yhteisöjen vuosikokouksiin ja ohjeet hallitusten jäseniksi kunnanhallituksen toimikaudelle 2021-2023

164 § Kunnan edustajien valitseminen kutsuntalautakuntaan

165 § Täyttölupa/Lähihoitajan toimi

166 § Toimistosihteerin viran muuttaminen hallintosihteerin viraksi ja viran täyttäminen

167 § Yleishallinnon ja talouden osavuosiraportti 1-6/2021 ja toimenpiteet sen johdosta

168 § Tammi-kesäkuun 2021 osavuosiraportti

169 § Palvelualueen johtajan sijaistaminen

170 § Sosiaaliohjaajan toimen muuttaminen sosiaaliohjaajan viraksi

171 § Ilmoitusasiat

172 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

 

Khall 13.9.2021

173 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

174 § Päytäkirjantarkastajien valinta

175 § Täyttölupa sosiaalityöntekijän virkaan

176 § Kaavamuutosten hinnoittelu

177 § Edustajien valitseminen ProAgria Etelä-Pohjanmaan edustajien vaaleihin

178 § Ilmoitusasiat

179 § Päytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

180 § Muut asiat

 

Khall 4.10.2021

181 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

182 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

183 § Lapinmäen asemakaavan kunnallistekniikka U1.0 valmistuminen ja talousarviomuutos

184 § Ventäläntien kadunpitopäätös

185 § Kunnanvaltuuston 9.9.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

186 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteistoimintajaoston  jäsenen valitseminen

187 § Kyrönmaan työpaja Arpeetin johtokunnan vaali

188 § Hyvinvointilautakunnan varajäsenen valitseminen

189 § Täyttölupa 1 lähihoitajan toimi

190 § Täyttölupa 1 psykiatrisen sairaanhoitajan toimi

191 § Täyttölupa pienyksikön erityisluokanopettajan virkaan 1.12.2021 alkaen

192 § Perusopetuksen koulunkäynninohjaajan toimen täyttölupa

193 § Vapautusanomus vuoden 2021 kiinteistöverosta, Adventtikirkko

194 § Kauppakirjan hyväksyminen, kortteli 1218 tontti nro 3, 152-416-6-211

195 § Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen, korttelissa 413 tontti nro 3, (152-416-21-4 ja 152-403-16-83)

196 § Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu / henkilö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamiseen liittyvä yhteistoimintakäsittely ja ennakkotieto liikkeenluovutuksesta

197 § Ilmoitusasiat

198 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

199 § Muut asiat

 

Khall 26.10.2021

202 § Vammaisneuvoston valitseminen

203 § Vanhusneuvoston valitseminen

204 § Aluevaalien 2022 ennakkoäänestyksen määrääminen, vaalipäivän äänestyspaikat sekä ulkomainonta

205 § Toimenpiteet arviointikertomuksen 2020 johdosta

206 § Lisämäärärahat talousarvioon 2021 sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon tehtäväalueille

207 § Epanet-verkoston koordinaation rahoitus

208 § Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2022

209 § Kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2022

210 § Vesihuoltolaitoksen taksan korotus

211 § Peippoostentien Tervajoen rumpu

212 § Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

213 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

214 § Ilmoitusasiat

215 § Muuta asiat

 

Khall 15.11.2021

218 § Sitoumus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen

219 § Kauppakirja ostettavasta määräalasta 152-416-7-55

220 § Kauppakirja ostettavasta määräalasta 152-416-3-64, Oy Cashbörs Ab

221 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

222 § Ilmoitusasiat

223 § Muut asiat

 

Khall 29.11.2021

226 § Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

227 § Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen valmistuminen

228 § Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

229 § Kauppakirjaluonnos myytävästä määräalasta 152-416-2-201

230 § Kauppakirjaluonnos ostettavasta määräalasta 152-415-2-108

231 § Isonkyrön Yrittäjät ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

232 § Vaalitoimikunnan valitseminen

233 § Vaalilautakuntien valitseminen

234 § Kyrönjokirahaston johtoryhmän jäsenten nimeäminen

235 § Isonkyrön Asuntovuokraus Oy:n lainan takaus

236 § Täyttölupa koulupsykologin virka

237 § Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyöryhmä -kunnan edustajan nimeäminen

238 § Etsivän nuorisotyöntekijän vakinaisen toimen perustaminen ja täyttölupa

239 § Avustushakemus sillan rakennuskustannuksiin

240 § Kunnanvaltuuston 11.11.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

241 § Osavuosiraportti tammi-syyskuu 2021, kunnanhallitus

242 § Osavuosiraportti tammi-syyskuu 2021

243 § Kunnanhallituksen edustajien ja varaedustajien määrääminen lautakuntiin toimikaudeksi 2021-2023 / esityslistojen jako

244 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

245 § Ilmoitusasiat

246 § Muut asiat

 

Khall 20.12.2021

249 § Seinäjoen Lentoasema Oy:n ehdotus osakeantiin osallistumisesta

250 § Vesihuollon  varautuminen ja kriisivesityöryhmä

251 § Kunnanvaltuuston 13.12.2021 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

252 § Kunnanhallituksen kokousajat ja alustavat kokouspäivät vuonna 2022

253 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna vuonna 2022

254 § Isoonkyröön elinvoimayhtiö -valtuustoaloite

255 § Vaasan seudun Matkailu Oy:n ja Vaasanseudun Kehitys Oy:n esitys kesäbussin rahoituksesta

256 § Talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeet

257 § Vapautusanomus kiinteistöverosta ja kunnallisesta maksusta

258 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

259 § Ilmoitusasiat

260 § Muut asiat