Pidennetty oppivelvollisuus ja toiminta-alueittain opiskelu

Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Kolmiportainen tuki » Tukimuodot » Pidennetty oppivelvollisuus ja toiminta-alueittain opiskelu

Pidennetty oppivelvollisuus ja toiminta-alueittain opiskelu

PIDENNETTY OPPIVELVOLLISUUS

 

Jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa, alkaa oppivelvollisuus vuotta aikaisemmin ja kestää 11 vuotta. Esiopetus voi tällöin kestää yhden tai kaksi vuotta. Pidennetyn oppivelvollisuuden tavoitteena on vahvistaa oppilaan valmiuksia niin, että hän selviytyisi opiskelustaan perusopetuksessa mahdollisimman hyvin.

 

TOIMINTA-ALUEITTAIN OPISKELU

 

Silloin kun opetusta ei voida oppilaan vaikean vamman tai vaikean sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain laaditun oppimäärän mukaisesti, opetus tulee järjestää toiminta-alueittain.