2022 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Kunta ja hallinto » Hallinto ja päätöksenteko » Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja kuulutukset » 2022 Kunnanhallituksen pykälähakemisto

Khall 10.1.2022

 

3 § Määrärahojen jakaminen tulosyksiköille ja vastuuhenkilöiden nimeäminen, kunnanhallitus

4 § Isokyröläisten nuorten palkkaaminen kesätöihin

5 § Nuorten työllistämistuki yksityisille työnantajille

6 § Edustajan nimeäminen maakuntakaavan ohjausryhmään

7 § Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valinta aluevaaleissa 2022

8 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

9 § Ilmoitusasiat

10 § Muut asiat

 

Khall 31.01.2022

 

13 § Kunnanjohtajan johtajasopimus/Painopisteiden toteutuminen 2021 ja painopisteet 2022

14 § Vuoden 2022 tonttikampanja

15 § Palvelutyytyväisyyskyselyn tulokset

16 § Sosiaaliohjaajan viran täyttölupa

17 § Kauppakirjan hyväksyminen, kortteli 1218 tontti nro 4, 152-416-6-212

18 § Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen - Sievi Hyvinvointitilat Oy, perustettavan yhtiön lukuun

19 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

20 § Ilmoitusasiat

21 § Muut asiat

 

Khall 14.02.2022

 

24 § UNICEF Lapsiystävällinen kunta -mallin toimintasuunnitelman hyväksyminen

25 § Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos- ja laajennustöiden hankinta

26 § Isonkyrön kunnan selvitys Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

27 § Vanhusneuvoston toimintasäännön muuttaminen ja sihteerin valinta

28 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

29 § Ilmoitusasiat

30 § Muut asiat

 

Khall 14.03.2022

 

33 § Kunniamerkkiesitykset 2022

34 § Epäasiallisen kohtelun opas luottamushenkilöille

35 § Aiesitoumuspäätös E-P:n hyvinvointialueen Suomen kestävän kasvun ohjelma -hankkeeseen

36 § Humanitäärinen avustus Ukrainalle

37 § Welcome2EP jatkohanke

38 § Nuorisovaltuuston nuva-kummijärjestelmä

39 § Täyttölupa ruokapalveluesimies, ruokapalveluvastaava, ruokapalvelutyöntekijä

40 § Täyttölupa lähihoitajan toimi

41 § Täyttölupa lähihoitajan toimi

42 § Täyttölupa koulunkäynnin ohjaajan toimi, perusopetuksen luokanopettajan virat, perusopetuksen erityisluokanopettajan virka

43 § Kunnanvaltuuston 24.02.2022 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

44 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

45 § Ilmoitusasiat

46 § Muut asiat

 

Khall 28.03.2022

 

§ 49 Talousarviopoikkeamat vuoden 2021 tilinpäätöksessä

§ 50 Tilinpäätös 2021

§ 51 Vaalikelpoisuuden menettäminen

§ 52 Täyttölupa psykiatrinen sairaanhoitaja

§ 53 Jäsenen ja varajäsenten nimeäminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vammaisneuvostoon

§ 54 Jäsenen ja varajäsenten nimeäminen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon

§ 55 Valtuustoaloite Isonkyrön kunnan lapsiperheiden hyväksi ja kunnan houkuttelevuuden lisäämiseksi

§ 56 Valtuustoaloite kotihoidontuen kuntalisästä

§ 57 Koulukiusaamisen ehkäisemisen malli sivistyspalveluissa

§ 58 Suunnitelma työtaistelun varalta/vastuuhenkilöiksi nimetyt viranhaltijat ja työntekijät

§ 59 Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

§ 60 Ilmoitusasiat

§ 61 Muut asiat

 

Khall 19.4.2022

 

§ 64 Isoonkyröön elinvoimayhtiö valtuustoaloite/ yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

§ 65 Isonkyrön Lämpö Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

§ 66 Kyrönmaan Jätevesi Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

§ 67 Kiinteistöverosta 2022 vapauttaminen, helluntaiseurakunta

§ 68 Kiinteistöverosta 2022 vapauttaminen, Suomen Adventtikirkko

§ 69 Kauppakirjan hyväksyminen, kortteli 1214 tontti nro 1, 152-416-6-202

§ 70 Eroanomus luottamustoimesta - sivistyslautakunnan jäsen

§ 71 Eroanomus luottamustoimesta - perusturvalautakunnan jäsen - ympäristölautakunnan varajäsen

§ 72 Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos- ja laajennustöiden hankinta

§ 73 Kokkokankaan runkovesijohdon uusiminen osa 1, lisämääräraha

§ 74 Sivistyspalveluiden johtamisjärjestelmän uudistaminen

§ 75 Yläkoulun rehtorin viran täyttölupa

§ 76 Stormossen Oy:n lainan takaus

§ 77 Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

§ 79 Muut asiat

 

Khall 25.04.2022

 

§ 82 Palvelukeskuksen hoivaosaston muutos- ja laajennustöiden rakennustoimikunnan nimeäminen ja toimivalta

§ 83 Sivistyspalveluiden johtamisjärjestelmän uudistaminen

§ 84 Hallintosäännön muuttaminen

 

Khall 09.05.2022

 

§ 87 Täyttölupa sosiaalityöntekijän virka

§ 88 Kuntastrategian uudistaminen

§ 89 Osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2022, kunnanhallitus

§ 90 Täyttölupa ruokapalvelutyöntekijän toimi

§ 91 Täyttölupa luokanopettajan virka

§ 92 Täyttölupa esiluokanopettajan virka

§ 93 pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksisaattaminen

§ 94 Ilmoitusasiat

§ 95 Muut asiat

 

Khall 30.5.2022

 

98 § Kuntastrategian uudistaminen

99 § Osavuosiraportti tammi-maaliskuu 2022

100§ Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu/Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksessa

101 § Eroanomus luottamustoimesta - perusturvalautakunnan varajäsen

102 § Eroanomus luottamustoimesta - perusturvalautakunnan varajäsen

103 § Kuntalaisaloite kunnanvaltuuston kokousten livestriimaamisesta ja tallentamisesta

104 § Valtuustoaloite kuntalais- ja valtuustoaloitteiden ottamisesta viipymättä käsittelyyn

105 § Kuntalaisaloite valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden seurannasta

106 § Sopimus majoituksen ja ohjauksen tuottamisesta kunnassa majoittuville tilapäistä suojelua hakeville ja saaville henkilöille, talousarviomuutos

107 § Täyttölupa siivoojan toimi

108 § Kunnanvaltuuston 12.05.2022 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

109 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

110 § Ilmoitusasiat

111 § Muut asiat

 

Khall 13.6.2022

 

§ 109 Kunnanjohtajan vuoden 2022 vuosiloman vahvistaminen

§ 110 YHYRES-kehittämisyhdistys ry:n esitys kuntarahoitukseksi Leader YHYRES ry:n Kyrönmaan strategian toteuttamiseen kaudelle 2022 – 2027

§ 111 Kuntalaisaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta

§ 112 Valtuustoaloitteet sekä toimenpiteet ja kannanotot niiden johdosta

§ 113 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

§ 114 Kauppakirjan hyväksyminen, kortteli 675 tontti nro 1, 152-416-4-194

§ 115 Pyyntö laajakaistarakentamisen markkina-analyysien tekemistä varten

§ 116 Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaohjeet

§ 117 Isonkyrön kunnan selvitys Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

§ 118 Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

§ 119 Ilmoitusasiat

§ 120 Muut asiat

 

Khall 8.8.2022

 

§ 121 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

§ 122 Pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 123Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminnan kehittäminen (PLINK) -yrittäjyysprofessuurin rahoittaminen 1.1.2023 - 31.12.2027

§ 124 Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintasopimuksen muuttaminen

§ 125 Etelä-Pohjanmaan alueellisen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman 2022-2025 hyväksyminen

§ 126 Kunnanvaltuuston 20.06.2022 pidetyn kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen

§ 127 Kunnanhallituksen toimenpiteet arviointikertomuksen 2021 johdosta

§ 128 Eläkeliiton Isonkyrön yhdistys ry:n anomus väliaikaisrahoituksesta

§ 129 Täyttölupa osa-aikainen uimavalvoja-kassatyöntekijän toimi 1.9.2022 alkaen

§ 130 Hyvinvointijohtajan viran kelpoisuusehdot, viran auki julistaminen ja valintatoimikunnan nimeäminen

§ 131 Eroanomus luottamustoimista - kunnanvaltuuston jäsen - sivistyslautakunnan jäsen

§ 132 Kuntalaisaloite koirapuisto keskustaan

§ 133 Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

§ 134 Ilmoitusasiat

§ 135 Muut asiat

 

Khall 29.8.2022

 

136 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

137 § Pöytäkirjantarkastajien valinta

138 § Täyttölupa lähihoitajan toimi kotipalvelu 1.9.2022 alkaen

139 § Väliaikaisrahoitus partiolippukunta Vainion Vesat - Mustikkamäen parkkipaikka

140 § Kokkokankaan vedenkäsittelylaitoksen aurinkovoimalan hankinta, talousarviomuutos

141 § Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu/Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksessa

142 §  Vesihuoltolaitoksen taksojen tarkastus 2023

143 § Isonkyrön kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa

144 § Osavuosiraportti tammi-kesäkuu 2022, kunnanhallitus

145 § Pöytäkirjojen ja viranhaltijapäätösten tiedoksi saattaminen

146 § Ilmoitusasiat

147 § Muut asiat

 

Tätä sivua ei enää päivitetä. Pykälähakemisto löytyy kohdasta "Esityslistat, pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset" -> pöytäkirjojen haku -> valitse toimielin -> asian haku